Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

PETRŮV ZDAR

26.12.2013 NOVINKA Trvalý odkaz

  Prečo pozdrav Petrov zdar? 

 

Bol z dvanástich apoštolov.

 

Peter: Pôvodne sa volal Šimon a bol rybárom v Kafarnaume. Bol prvým pápežom. V Ríme ho odsúdili na smrť na kríži. Keďže sa necítil hoden umrieť ako Kristus, ukrižovali ho na vlastnú žiadosť dolu hlavou. Pretože mu Kristus dal “kľúče od nebeského kráľovstva”, jeho hlavným znakom je jeden či viac kľúčov, ktoré drží v ruke.

Svätý Peter je zobrazovaný ako muž s kučeravými vlasmi so začínajúcou plešinou a s bradou. Z remeselníkov a pracovných špecializácií je patrónom tehlárov, hodinárov, kováčov, lodníkov,obchodníkov s rybami, pekárov, mäsiarov, sklárov, zlievačov olova, staviteľov mostov, staviteľov lodí, stolárov, zámočníkov, murárov, výrobcov sietí, rybárov, obuvníkov, kamenárov, strážnikov a stroskotancov.

zdroj:petrovzdar.sk